Ιστολόγια

Ο ρόλος των Εταρειών Ενημέρωσης Οφειλετών στο Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα

Ο αντικειμενικός σκοπός των Εταιριών Ενημέρωσης Οφειλετών είναι να καθοδηγούν τους οφειλέτες να αποπληρώνουν έγκαιρα τις οφειλές τους , ώστε να διασφαλίζεται η σταθερότητα του Τραπεζικού Συστήματος...

Read More →

Αξιολόγηση & Επιβράβευση

 Η αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζ...

Read More →

Η επιλογή

Προκειμένου, η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δ...

Read More →

Γιατί να μας επιλέξετε

Η FIRST CALL αποδεδειγμένα εξασφαλίζει τις σχέσεις με τους πελάτες σας και στοχεύει στη: 1. Μείωση του χρόνου είσπραξης των απαιτήσεων 2. Ελαχιστοποίηση των επισφαλειών 3. Αύξηση των ταμειακών...

Read More →

10 Συμβουλές Σωστής Τηλεφωνικής Επικοινωνίας

Δέκα Συμβουλές Σωστής Τηλεφωνικής Επικοινωνίας 1. Γνωστοποιούμε το όνομα μας, την εταιρεία από την οποία καλούμε καθώς και τον οργανισμό που εκπροσωπούμε. 2. Επιβεβαιώνουμε την ταυτοπροσωπία του...

Read More →