Αξιολόγηση & Επιβράβευση

Αξιολόγηση & Επιβράβευση

 Η αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων της First Call, αποτελεί μια συστηματική διαδικασία και αναφέρεται στις δυνατότητες του για προοπτική και εξέλιξη.

Μέσω ενός αντικειμενικού, ευέλικτου και σαφούς προγράμματος αξιολόγησης, έχουμε ως στόχο:

 • Να βελτιώσουμε τις ικανότητες των εργαζομένων. 
 • Να δημιουργήσουμε και να διατηρήσουμε ένα ικανοποιητικό επίπεδο απόδοσης. 
 • Να επισημάνουμε τις ανάγκες των εργαζομένων. 
 • Να συμβάλλουμε στην απόφαση για την καλύτερη κατάρτιση, εκπαίδευση και επιμόρφωση των εργαζομένων. 
 • Να παρακινήσουμε τους εργαζόμενους να βελτιώσουν την απόδοσή τους. 
 • Να δημιουργηθεί ένα πιο παραγωγικό ανθρώπινο δυναμικό. Η First Call ανταμείβει και επιβραβεύει την απόδοση των εργαζομένων της, με: 
• Mισθολογικές αναπροσαρμογές 
• Bonus απόδοσης
• καθώς επίσης βάσει των αξιολογήσεων, αποφασίζονται οι προαγωγές των εργαζομένων