Υποδομές First Call

Οι εγκαταστάσεις της First Call SA μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2010 βρίσκονταν στο ιστορικό και οικονομικό κέντρο της Αθήνας, στην οδό Σοφοκλέους 5. Από την 1η Μαρτίου 2010, η First Call SA έχει μεταφερθεί στις νέες εγκαταστάσεις της στο Μοσχάτο, στην οδό Πειραιώς 40, καταλαμβάνοντας 3 ορόφους συνολικής επιφάνειας 1.200 τ.μ. τόσο για το call center, όσο και για τις διοικητικές λειτουργίες της εταιρείας. Το νέο κτίριο της First Call SA αποτελεί μια σημαντική αναπτυξιακή επένδυση, καθώς εξασφαλίζει το απαιτούμενο capacity για την περαιτέρω ανάπτυξη των μεγεθών της. Πιο συγκεκριμένα, σήμερα η First Call απασχολεί 140 agents ενώ το μέγιστο capacity του call center είναι σε θέση να απασχολήσει 270 agents.