Ένα στα τρία τιμολόγια δεν πληρώνεται στην ώρα του