10 Συμβουλές Σωστής Τηλεφωνικής Επικοινωνίας

Δέκα Συμβουλές Σωστής Τηλεφωνικής Επικοινωνίας 1. Γνωστοποιούμε το όνομα μας, την εταιρεία από την οποία καλούμε καθώς και τον οργανισμό που εκπροσωπούμε. 2. Επιβεβαιώνουμε την ταυτοπροσωπία του οφειλέτη και τηρούμε το απόρρητο της επικοινωνίας. 3. Ενημερώνουμε τον οφειλέτη σχετικά με την ληξιπρόθεσμη οφειλή του, χωρίς να προβαίνουμε σε πίεση και απειλές. 4. Αναγνωρίζουμε τον οφειλέτη ως μοναδική και ξεχωριστή οντότητα. 5. Κατανοούμε τους λόγους για τους οποίους εκκρεμεί η οφειλή του. 6. Δεν επιβάλλουμε τις απόψεις μας στον οφειλέτη, απλά του προτείνουμε λύσεις. 7. Δεν χρησιμοποιούμε λέξεις/εκφράσεις, οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά τη ψυχολογία του Οφειλέτη. 8. Χρησιμοποιούμε «θετική» γλώσσα, δόκιμες εκφράσεις και λέξεις κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας του με τους ληξιπρόθεσμους πελάτες. 9. Είμαστε πρόθυμοι να εξυπηρετήσουμε τον πελάτη και να του δώσουμε όλες τις απαραίτητες διευκρινίσεις. 10. Ακούμε προσεκτικά τον οφειλέτη και του δίνουμε χρόνο να ανταποκριθεί, χωρίς να διακόπτουμε ή να μιλάμε ταυτόχρονα.