Γιατί να μας επιλέξετε

Γιατι να μας επιλέξετε

Η FIRST CALL αποδεδειγμένα εξασφαλίζει τις σχέσεις με τους πελάτες σας και στοχεύει στη: 1. Μείωση του χρόνου είσπραξης των απαιτήσεων 2. Ελαχιστοποίηση των επισφαλειών 3. Αύξηση των ταμειακών ροών 4. Αποφυγή χρονοβόρων και πολυέξοδων δικαστικών ενεργειών 5. Διατήρηση καλών σχέσεων με το σύνολο της πελατείας Η παλαιότητα της οφειλής, το πλήθος των πελατών καθώς επίσης και η μέση αξία της ληξιπρόθεσμης οφειλής θα καθορίσουν την προτεινόμενη τιμολογιακή πολιτική συνεργασίας. Η αμοιβή μας βασίζεται στη θεωρία «NO WIN, NO FEE”, η οποία πρεσβεύει ότι θα αμοιφθούμε εφόσον εισπράξουμε.

Ετικέτες (ελεύθερη σήμανση) } Modern Business newsletter