Εμπορικές
Απαιτήσεις

Στην σημερινή οικονομική συγκυρία οι επιχειρήσεις έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με  την σκληρή πραγματικότητα της επιδείνωσης της ταμειακής τους  ρευστότητας.

Το Πρόβλημα

Στην σημερινή οικονομική συγκυρία οι επιχειρήσεις έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με  την σκληρή πραγματικότητα της επιδείνωσης της ταμειακής τους ρευστότητας.

Τόσο η μείωση της πίστωσης από τους προμηθευτές τους όσο και η μείωση των χρηματοδοτικών γραμμών από τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν μειώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την πρόσβαση τους σε μετρητά.

Ταυτόχρονα οι πελάτες των περισσότερων επιχειρήσεων αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα με αποτέλεσμα είτε να αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους είτε να προτεραιοποιούν τα διαθέσιμα μετρητά τους στους πιστωτές που επιτυγχάνουν να μεταδώσουν σωστά στους πελάτες τους την υποχρέωση που οι τελευταίοι έχουν.

Play Video

Οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν προσπαθήσει να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα:

Η Λύση​

Η FirstCall S.A. με τις βραβευμένες της υπηρεσίες  και με την τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει επί μία δεκαετία σε πολύ μεγάλα τραπεζικά ιδρύματα και τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς  προσφέρει την ίδια ποιότητα υπηρεσιών σε εμπορικές επιχειρήσεις με μικρό ή μεγάλο πλήθος τιμολογίων.

Ο Τρόπος

Η FirstCall S.A. χρησιμοποιεί την πλατφόρμα “PEACE of Mind” η οποία δίνει στον πελάτη μας την δυνατότητα να αναθέσει ή να ανακαλέσει τις υποθέσεις του εύκολα και έγκαιρα και να έχει σε πραγματικό χρόνο εποπτεία για την πορεία του  χαρτοφυλακίου του, για κάθε μια επικοινωνία που διενεργούμε, και για κάθε αίτημα που εκφράζει ο πελάτης του. Το μόνο που απαιτείται είναι ένα αρχείο τύπου EXCEL με τα ανεξόφλητα υπόλοιπα των πελατών σας. Από εκεί και πέρα αναλαμβάνουν οι έμπειροι συνεργάτες μας. Υπάρχει ακόμη η δυνατότητα για online διασύνδεση με ERP συστήματα για ενιαία διαχείριση μεταξύ FirstCall S.A. και πελάτη.

Τα Οφέλη

Αναθέτοντας όσο το δυνατόν νωρίτερα την διαχείριση ανεξόφλητων υπολοίπων στην FirstCall S.A.  δεν επιτρέπετε την απομάκρυνση του πελάτη σας από την υποχρέωση που έχει απέναντί σας, αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες για ακέραιη εξόφληση των υπολοίπων σας. Επιπλέον με την συνεπή  παρακολούθηση των απαιτήσεών σας από εξειδικευμένους εκπροσώπους  μειώνετε ή εξαλείφετε την ανάγκη για πιθανή δικαστική διεκδίκηση των οφειλών των πελατών σας προστατεύοντας την πελατειακή σας σχέση ενώ ταυτόχρονα λαμβάνετε έγκαιρα ενημέρωση για πιθανή ανάγκη επίσπευσης νομικών ενεργειών.

Κλείστε Ραντεβού