Εταιρική Ταυτότητα

Η FirstCall S.A. έχει ως στρατηγικό της στόχο την ταχύτατη ανάπτυξη στον χώρο της διαχείρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών για λογαριασμό τραπεζικών ιδρυμάτων, τηλεπικοινωνιακών οργανισμών και, γενικότερα, οργανισμών με ανάγκες διαχείρισης μεγάλου πλήθους απαιτήσεων.

Η FirstCall S.A. έχει ως στόχο την παροχή  ποιοτικών υπηρεσιών με ρεαλιστικό και ανταγωνιστικό  κόστος για τους πελάτες της. Αυτό επιτυγχάνεται με την εφαρμογή μοντέλου λειτουργίας χαμηλού κόστους, το οποίο στηρίζεται στην υψηλή παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα ανά μονάδα παραγωγής, εκμεταλλευόμενη τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών.

Παράλληλα η FirstCall S.A. επενδύει στην διαρκή εκπαίδευση των ανθρώπων της, κατανοώντας πλήρως ότι η παραγωγική της ομάδα είναι αυτή η οποία τελικά θα φέρει το αποτέλεσμα που θα ικανοποιήσει τους πελάτες της.

Στόχος

Η FirstCall S.A. ιδρύθηκε το 2002, έχοντας ως στρατηγικό της στόχο την ταχύτατη ανάπτυξη στον χώρο της διαχείρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών για λογαριασμό τραπεζικών ιδρυμάτων, τηλεπικοινωνιακών οργανισμών και, γενικότερα, οργανισμών με ανάγκες διαχείρισης μεγάλου πλήθους απαιτήσεων.

Play Video

Σκοπός

Η FirstCall S.A. από τον Σεπτέμβριο του 2009 έχει ως αποκλειστικό καταστατικό της σκοπό την παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης οφειλετών, εναρμονιζόμενη με τις προβλέψεις του Ν.3758 περί «Εταιριών Ενημέρωσης Οφειλετών για Ληξιπρόθεσμες Απαιτήσεις».

Το σύνολο των προβλέψεων του εν λόγω νόμου έχουν ενσωματωθεί στις αντίστοιχες διαδικασίες της εταιρίας.

Οι Αξίες μας