Καριέρα

AGENTS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ

Αποστολή Βιογραφικού

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ TOY AGENT:

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ :

(για ζητήματα που αφορούν δικαιώματα του νόμου ΥΠ’ΑΡΙΘ.3758/2009)