Ληξιπρόθεσμες Απαιτήσεις

Σκοπός της outsourcing  απαιτήσεων είναι η μείωση του χρόνου τακτοποίησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών και η ελαχιστοποίηση των επισφαλειών.

Διαχείριση

Απαιτήσεων
National Managing Principal for Enterprise Technology Strategy & Innovation

Παράλληλα, αντίστοιχης σπουδαιότητας επιδίωξή μας είναι και η διατήρηση της αρμονικής πελατειακής σχέσης μεταξύ του οργανισμού – πελάτη και της πελατειακής του βάσης.

Η FirstCall S.A. δεσμεύεται ότι θα επιτύχει τους στόχους των projects χωρίς να αναλάβει κανένα ρίσκο διατάραξης πολύτιμων πελατειακών σχέσεων.

Ως αποκλειστικό μέσο της διαδικασίας που ακολουθεί η εταιρεία μας ορίζεται η διενέργεια τηλεφωνικών επικοινωνιών από τους agents της FirstCall S.A. προς τους πελάτες του πελάτη μας και η ενημέρωση τους για τις οφειλές τους, με σκοπό την τακτοποίηση των εκκρεμών υποχρεώσεών τους, καθώς και η συστηματική παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των επικοινωνιών.

Οι κυριότερες διαδικασίες που εφαρμόζουμε είναι:
pexels-lukas-590022