Οι Άνθρωποι μας

H FirstCall S.A. αναγνωρίζοντας ότι το μεγαλύτερο κεφάλαιο της είναι αναμφισβήτητα οι άνθρωποί της, εστιάζει στην επιλογή, στην δομημένη εκπαίδευση, στη διαρκή μάθηση και στη συνολική ενδυνάμωση του Ανθρώπινου Δυναμικού της

John Novaro

CLU, CFP
Η επιλογή

Η  FirstCall S.Α. έχοντας ξεκάθαρη εικόνα για τα ιδανικά άτομα που θα επιλεγούν να στελεχώσουν τις θέσεις των τμημάτων εργασίας της, έχει θέσει σαφείς προδιαγραφές ανά θέση εργασίας.

Το τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της  FirstCall S.Α. αναζητά σε διαρκή βάση τους υποψήφιους εκείνους που θα μπορέσουν να ανταποκριθούν με επιτυχία και αποτελεσματικότητα στις εργασιακές τους αρμοδιότητες. Ακολουθώντας μια δομημένη και καλά σχεδιασμένη διαδικασία επιλογής νέων συνεργατών, η εταιρεία έχει την ευκαιρία να εντάξει στην οικογένεια της άτομα ικανά να εξελιχθούν σε αξιόλογους και πολύτιμους συνεργάτες.

FIRST

CALL

Jane Fondue

CLU, CFP
Η εκπαίδευση

Η διαδικασία εκπαίδευσης αποτελεί κύρια προτεραιότητα της FirstCall S.A., αφού στην ουσία αποτελεί έναν από τους πυλώνες της επιτυχημένης παροχής υπηρεσιών διαχείρισης απαιτήσεων.  

Το Τμήμα Εκπαίδευσης φροντίζει για …

Dick Reynold

CLU, CFP
Η εκπαίδευση

H διαδικασία εκπαίδευσης που ακολουθούμε μετουσιώνει τις βασικές αρχές και την κουλτούρα της FirstCall S.A., σε συμπεριφορές και νοοτροπίες καθημερινής πρακτικής για τους συνεργάτες μας, με αποτέλεσμα την παροχή αλλά και τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών που απαιτούν οι πελάτες μας. 

Η εκπαιδευτική διαδικασία δεν ολοκληρώνεται στο σημείο ένταξης νέων συνεργατών στους κόλπους της εταιρείας αλλά αποτελεί μια συνεχής, προγραμματισμένη και οργανωμένη διαδικασία.

Προτεραιότητα μας, η ανάπτυξη όλων μας μέσα σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και δυναμικό περιβάλλον.

FIRST CALL