Ποιότητα Υπηρεσιών

Έχοντας ως αφετηρία δράσης «Την  καθιέρωση του ονόματος της FirstCall S.A. ως συνώνυμο της ποιότητας και του μέτρου σύγκρισης», βασική επιδίωξη αποτελεί ο σχεδιασμός πολιτικής ποιότητας με στόχο τη συνεχή και αδιάκοπη βελτίωση των  παρεχόμενων υπηρεσιών μας.

Client

William Wong

Service

Personal Accounting

Review

5 Stars

Κλείστε Ραντεβού