Θεμελιώδεις Αρχές

Η FirstCall S.A. ιδρύθηκε το 2002, έχοντας ως στρατηγικό της στόχο την ταχύτατη ανάπτυξη στον χώρο της διαχείρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών για λογαριασμό τραπεζικών ιδρυμάτων, τηλεπικοινωνιακών οργανισμών και γενικότερα, οργανισμών με ανάγκες διαχείρισης μεγάλου πλήθους απαιτήσεων.

Θεμελιώδεις

Αρχές
Οι θεμελιώδεις αρχές της FirstCall S.A. είναι:
04-clientstories3.jpg