Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΤΑΡΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ο αντικειμενικός σκοπός των Εταιριών Ενημέρωσης Οφειλετών είναι να καθοδηγούν τους οφειλέτες να αποπληρώνουν έγκαιρα τις οφειλές τους, ώστε να διασφαλίζεται η σταθερότητα του Τραπεζικού Συστήματος και της κοινωνίας γενικότερα. Ποιός είναι ο λόγος που η διαχείριση των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων δεν γίνεται από τα ίδια τα τραπεζικά ιδρύματα αλλά από ένα τρίτο φορέα σαν την FirstCall? […]

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ

Τι είναι η Εταιρεία Ενημέρωσης Οφειλετών? Ως Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις ορίζονται οι κεφαλαιουχικές εταιρίες που έχουν ως αποκλειστικό καταστατικό σκοπό την εξώδικη ενημέρωση οφειλετών για την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων και απαιτητών χρηματικών οφειλών τους έναντι δανειστών, πριν από τη διενέργεια δικαστικών πράξεων και το στάδιο έναρξης της αναγκαστικής εκτέλεσης, που προέρχονται από συμβάσεις […]

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ​

Η FirstCall S.A. αποδεδειγμένα εξασφαλίζει τις σχέσεις με τους πελάτες σας και θέτει υψηλούς στόχους. Η FirstCall S.A. στοχεύει στη: Η παλαιότητα της οφειλής, το πλήθος των πελατών καθώς επίσης και η μέση αξία της ληξιπρόθεσμης οφειλής θα καθορίσουν την προτεινόμενη τιμολογιακή πολιτική συνεργασίας. Η αμοιβή μας βασίζεται στη θεωρία «NO WIN, NO FEE”, η οποία πρεσβεύει ότι θα αμειφθούμε εφόσον εισπράξετε.